Jeugdhulp

Bij wie kan ik terecht als ik voor mijn kind hulp nodig heb? Wat gebeurt er met de vraag over mijn kind? Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de jeugdhulp in Zeist.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in Zeist.

Voor welke soorten jeugdhulp is de gemeente verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De uitvoering van de jeugdreclassering;
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit loopt via de organisatie Veilig Thuis.

 

Wie voert de jeugdhulp uit?

De gemeente voert de jeugdhulp niet zelf uit, maar dit gebeurt door het Centrum voor Jeugd en Gezin en andere professionele zorgaanbieders. De gemeente maakt afspraken met de zorgaanbieders over de uitvoering van de jeugdzorg. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de organisatie en financiering van deze zorg.

In Zeist is het Centrum voor Jeugd en Gezin door de gemeente aangewezen als het eerste aanspreekpunt voor de jeugdhulp. Bij ons krijg je advies en als er meer hulp nodig is bekijken wij samen met jou wat het beste is. Ook kunnen wij zelf hulp bieden of je begeleiden naar passende ondersteuning of jeugdhulp door anderen.

 

Heb ik een keuze tussen zorgaanbieders, of bepaalt de gemeente dat?

Je kunt kiezen tussen zorgaanbieders. We gaan met je in gesprek om samen te kijken welke ondersteuning of zorg passend is. We vinden het belangrijk dat je tussen veel zorgaanbieders kunt kiezen. In overleg met zorgaanbieders en cliëntorganisaties hebben we overeenkomsten opgesteld over de te leveren jeugdhulp. Hierdoor is je keuzevrijheid zo groot mogelijk. Dat kan per zorgvorm wél verschillen.

 

Bij wie kan ik terecht als ik voor mijn kind hulp nodig heb?

Je kunt naar het CJG met je hulpvraag als je kinderen hebt tot 23 jaar. Kijk hier voor de contactgegevens en openingstijden.

 

Wat gebeurt er met de vraag over mijn kind?

Als je een eenvoudige vraag hebt, is een telefonisch antwoord misschien al voldoende. Als het om een vraag gaat waar meer voor nodig is om die te beantwoorden, kun je een afspraak maken voor een gesprek. Wellicht wordt je vraag in dat gesprek beantwoord. Zo niet, dan bekijkt een van onze deskundige medewerkers samen met jou wat er nodig is.

Het is belangrijk om daarbij te kijken wat je als ouders/verzorgers zelf kunt doen en wat eventueel familie, bekenden of vrijwilligers kunnen bijdragen. Wij bekijken daarna samen met jou welke professionele zorg aanvullend nodig is. Misschien is er meer onderzoek nodig, bijvoorbeeld medisch onderzoek.

De gesprekken leiden tot een compleet plan. Dat komt in een gespreksverslag. Hierin staan de afspraken over de zorg. Het plan leggen we altijd voor aan de ouders. Soms moet de gemeente dan nog formeel besluit nemen over de hulp die in het plan staat. Wanneer de ouders het niet eens zijn met dat besluit kunnen ze dat aangeven door bezwaar en beroep aan te tekenen.

Als duidelijk is wat nodig is, krijg je passende ondersteuning aangeboden. Gaat het om een kind dat ouder is dan 12 jaar, dan beslist het kind zelf ook mee. Als er meerdere hulpverleners betrokken zijn, spreken zij af wie van hen coördineert. Op die manier heb je altijd maar met één persoon te maken.

Kijk voor meer informatie over hoe wij werken bij Hoe gaan wij aan de slag met je vraag aan het CJG?

Weet de gemeente wat er allemaal gebeurt in een gezin?

Nee, de gemeente heeft geen inzage in dossiers. Dit kan alleen als ouders daar toestemming voor geven. Daarnaast moeten alle (huis)artsen zich houden aan het medisch beroepsgeheim.

 

Is er bij jeugdhulp sprake van een ouderbijdrage?

Voor jeugdhulp betaal je geen ouderbijdrage.

 

Waar kan ik terecht met andere vragen?

Je kunt al je vragen aan ons stellen. Neem daarvoor contact met ons op. Je kunt ook op deze site verder kijken bij:

Veelgestelde vragen over het pgb voor je kind(eren)

Zorgen over een kind of gezin?

Klachten over het CJG en bezwaren indienen

Cliëntondersteuning