Klachten over het CJG en bezwaren indienen

Wij vinden goede omgangsvormen, kwaliteit en klanttevredenheid heel belangrijk. Mocht er iets niet naar wens zijn gegaan, dan horen we dat graag.

Bespreek waar je mee zit allereerst met de medewerker met wie je contact hebt of hebt gehad. Lost dit gesprek niets op, dan kun je je klacht bespreken met een van de coördinatoren van het CJG. Mail daarvoor naar info@cjgzeist.nl of bel met (030) 82 00 227.

Op deze pagina vind je verder nog informatie over:

 • Klacht indienen bij het CJG, de jeugdhulpaanbieder of de gemeente
 • Ondersteuning door vertrouwenspersoon
 • Bezwaar indienen tegen een beschikking
 • Tegen welke besluiten kun je GEEN bezwaar aantekenen?

Klacht indienen bij het CJG, de jeugdhulpaanbieder of de gemeente

Klacht over het CJG: Wanneer je niet tevreden bent nadat hebt gesproken met de betreffende medewerker en de CJG-coördinator, dan kun je een klacht indienen. De coördinator kan je informatie geven over de procedure.

Klacht over jeugdhulpaanbieder: Heb je een klacht over een jeugdhulpaanbieder waarnaar wij je verwezen hebben, dan kun je bij die aanbieder je klacht indienen.

Klacht over de gemeente: Als de klacht gaat over aan ambtenaar van de gemeente, dan kun je de klacht bij de gemeente indienen. Zie hiervoor Klacht over de gemeente.

Hulp nodig?
Voor vragen of advies over het indienen van klachten die gaan over de jeugdhulp kun je terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg.

Ondersteuning door een vertrouwenspersoon

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de medewerker van het CJG, dan kun je ondersteuning krijgen van een bij wet ingestelde onafhankelijke vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Het AKJ voert het vertrouwenswerk namens alle gemeenten uit. Deze dienstverlening is gratis. Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp hebben volgens de Jeugdwet recht op deze onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Wil je meer weten? Op de website van het AKJ vind je meer informatie over wat de vertrouwenspersoon doet en kan betekenen voor ouders en ook pleegouders.

Bezwaar indienen tegen een beschikking

Je kunt een bezwaar indienen als je het niet eens bent met de beschikking die je hebt gekregen voor zorg die niet vrij toegankelijk is. Wanneer je gebruikmaakt van vrij toegankelijke zorg, kun je geen bezwaar indienen.

In het bezwaarschrift moet zijn opgenomen:

 • naam en adres
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit (bijvoorbeeld datum, kenmerk en het onderwerp)
 • de reden waarom je het niet eens bent met het besluit
 • eventueel een kopie van de beslissing van de gemeente
 • eventueel een machtiging als je namens iemand anders reageert

Zie verder Reactie op besluit gemeente over het indienen van een bezwaar .

Tegen welke besluiten kun je geen bezwaar aantekenen?

Tegen de volgende besluiten kun je geen bezwaar en beroep aantekenen:

 1. het besluit tot uithuisplaatsing in het kader van een ondertoezichtstelling.
 2. het besluit tot het uitvoeren van een ondertoezichtstelling.
 3. het besluit tot het uitvoeren van jeugdreclassering.
 4. het besluit tot het toepassen van maatregelen die de vrijheid van het jeugdige aantasten evenals het besluit dat gaat over het verlof.