Toegankelijkheidsverklaring

Samenvatting

 • Naam van de website: CJG Zeist
 • Van overheidsinstantie: Gemeente Zeist
 • Toegankelijkheidsstatus: B
 • Beroep op 'onevenredige last'? Nee
 • Toegankelijkheidsprobleem? Meld het via toegankelijkheid@elkander.nl
 • Datum van de verklaring: 4 november 2020
 • Link naar alle websites, apps en verklaringen: n.v.t.

Verklaring

Elkander en CJG Zeist streven ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website van CJG Zeist.

Domein

 • hoofddomein:
  • www.cjgzeist.nl
 • subdomein en andere domeinen die behoren tot de website:
  • jongeren.cjgzeist.nl
  • https://informatieservice.info/media

Overzicht verklaringen

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van de Gemeente Zeist is beschikbaar via de link: niet beschikbaar

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk (B)

De website van CJG Zeist voldoet gedeeltelijk aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven op de website Digitoegankelijk.nl, onder het kopje 'Nalevingsstatus in de verklaring'.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 30 oktober 2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van de gemeente Zeist.
Functie: Adviseur Sociaal Domein, namens wethouder Jeugd.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 4 november 2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@elkander.nl. Toegankelijkheidsproblemen op een specifieke pagina op de website van CJG Zeist kunt u ook melden door deze pagina te openen en op de knop 'Feedback' te klikken.

Wat kunt u verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van Elkander.
 • Elkander informeert u over de voortgang en de uitkomst. Gaat uw vraag of opmerking over inhoud die wordt beheerd door redacteuren van CJG Zeist? Dan stuurt Elkander uw vraag of opmerking door naar medewerkers van CJG Zeist. Zij pakken uw vraag verder op en informeren u over de voortgang en uitkomst.
 • We streven ernaar dat uw verzoek binnen 3 weken is afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de (lokale) Ombudsman.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website van CJG Zeist: voldoet gedeeltelijk

(Op de website Digitoegankelijk.nl worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven, onder het kopje 'Nalevingsstatus in de verklaring')

De toegankelijkheid van de website is onderzocht. Er zijn onderzoeksresultaten beschikbaar. (PDF, 411,9 kB)

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

1. Word- en pdf-bestanden (diverse succescriteria)

 • Beschrijving van de afwijking: Kantoorbestandsformaten op de website van CJG Zeist voldoen mogelijk niet aan de toegankelijkheidseisen. Kantoorbestanden zijn bijvoorbeeld pdf's of Word-documenten.
 • Oorzaak: Geen toegankelijk bestand voorhanden
 • Gevolg: Mogelijk zijn niet alle pdf's, Word-documenten en andere kantoorbestanden op de website van CJG Zeist volledig toegankelijk.
  Wel toegankelijk zijn:
  • Kantoorbestanden die door websiteleverancier Elkander zijn gemaakt of doorgeplaatst.
  Mogelijk niet-toegankelijk zijn:
 • Kantoorbestanden die door redacteuren van CJG Zeist zijn gemaakt of doorgeplaatst
 • Bestanden die door derden (bijvoorbeeld organisaties die gegevens hebben toegevoegd aan de digitale sociale kaart) zijn geĆ¼pload naar deze website. Deze bestanden vallen niet onder het besluit digitale toegankelijkheid. Zie voor meer uitleg over uitzonderingen de Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit.
 • Alternatief: pdf's omzetten naar webpagina's
 • Maatregel: pdf's omzetten naar webpagina's
 • Planning voor de uitvoering van de maatregel: voor 1 januari 2021.

Onevenredige last

De maatregelen die Elkander en CJG Zeist hebben benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie voor meer informatie de website Digitoegankelijk.nl, onder het kopje 'Onevenredige last')

Uitzonderingen

Volgens Tijdelijk besluit digitale overheid hoeft bepaalde content niet te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Van de lijst met uitzonderingen in het Tijdelijk besluit zijn de volgende uitzonderingen van toepassing op de website van CJG Zeist:

 • 2.b
 • 2.d.
 • 2.e.