Menu

Werken met een meldcode

Professionals in de zorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning en justitie zijn verplicht met een meldcode te werken als zij een signaal krijgen van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode is een 5-stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan doen bij een vermoeden hiervan.


Stap 1:
In kaart brengen van signalen
Kindcheck

Stap 2:
Collegiale consultatie
Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem)
Bij twijfel: letseldeskundige

Stap 3:
Gesprek met cliƫnt/betrokkenen

Stap 4:
Wegen van het geweld
Bij twijfel: altijd Veilig Thuis
Bespreken met betrokkenen
Afweging: Heb ik op basis van de stappen 1 t/m 4 een vermoeden van / is er sprake van huiselijk geweld en/of kindermishandeling?
Heb ik een vermoeden van / is er sprake van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5:

Beslissen
1: Is melden noodzakelijk?
2: Is hulp bieden/ organiseren (ook) mogelijk?
Afweging: Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden / te organiseren?
Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp?
Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?

Werken met een meldcode

Een meldcode is geen meldplicht. Een professional beslist op basis van de 5 stappen in de meldcode nog steeds zelf om een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling al dan niet te melden. Wel komt hij of zij meestal gefundeerder tot dat besluit. Beroepskrachten moeten echter wel leren met de meldcode te werken. Hiervoor zijn enkele middelen beschikbaar:

Vergelijk hulpaanbod