Menu

Verwijsindex

De Verwijsindex Risicojongeren is een hulpmiddel om de hulpverlening aan jongeren te verbeteren. Het is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Gemeenten zijn verplicht om met de verwijsindex te werken, wat niet wil zeggen dat melden ook verplicht is.

Over de verwijsindex

In de verwijsindex kunnen professionals de persoonsgegevens registreren van jeugdigen over wie zij zich zorgen maken. De zorgen over de jeugdige worden voor de registratie met de jeugdige en/of ouders besproken. Bestaat er het risico dat een jeugdige in 'gevaar' komt bij bespreking, dan moet dit via collegiale consultatie worden vastgesteld en in het dossier opgenomen. Registratie in de verwijsindex kan dan plaatsvinden zonder dat de betrokkenen vooraf geïnformeerd zijn.

Jongere op skateboard

In het systeem wordt alleen geregistreerd dát de professional zich zorgen maakt. Er kan geen informatie toegevoegd worden. Wanneer er 2 of meer meldingen over dezelfde jongere binnenkomen, krijgen de betrokken hulpverleners daarvan bericht. Zo weten professionals sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen en de zorg kunnen afstemmen. Diegene die de jeugdige inschrijft informeert over deze inschrijving de ouders en/of de jeugdige. Dit laatste is noodzakelijk als de jongere 16 jaar of ouder is.

Landelijk systeem

Elke registratie in de verwijsindex van de gemeente of regio komt terecht in de landelijke verwijsindex. Als een jongere verhuist naar een andere regio blijft de registratie bestaan en kan de hulp in de nieuwe omgeving snel worden voortgezet.

Privacy en de verwijsindex

In de verwijsindex worden alleen naam, adres en geboortedatum geregistreerd. Inhoudelijke gegevens komen niet in het systeem. De informatie wordt maximaal 2 jaar bewaard. Als een registratie onterecht blijkt, wordt deze verwijderd. Meer informatie over de privacy is te vinden op de site van Verwijsindex Midden-Nederland.

Samenwerking in de regio

De Gemeente Zeist werkt voor de verwijsindex samen met gemeenten en organisaties in de regio’s Lekstroom en Utrecht Zuidoost.

Meer informatie over de verwijsindex

Alle documenten over de Verwijsindex zijn hier te vinden.

Verwijsindex.tv brengt het werken met de verwijsindex in beeld. Hoe werken professionals met de verwijsindex en hoe denken ze hierover? Dit wordt in beeld gebracht via filmpjes. Deze filmpjes uit de regio's zijn overigens pas te zien nadat je bent ingelogd. Je kan inloggen met de verwijsindexgegevens door naam, wachtwoord in te vullen en als regio '@risk Lekstroom' te selecteren.

Vergelijk hulpaanbod