Menu

Privacy reglement

Om een vraag van een cliënt goed te kunnen beantwoorden, vragen wij om persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, adresgegevens en aanvullende informatie die met de vraag te maken heeft.

De medewerker die met de vraag aan de slag gaat, legt deze gegevens vast in het persoonlijke dossier van de cliënt. Dit gebeurt in overleg met de betreffende persoon.

Opvragen en delen van persoonsgegevens

Soms is het nodig om aanvullende informatie op te vragen bij andere organisaties of juist met hen te delen. Dat doen wij alleen als de cliënt daar toestemming voor geeft. We vragen nooit méér persoonlijke gegevens dan noodzakelijk is om iemand te helpen met een vraag. Ook delen we nooit méér gegevens over iemand met andere organisaties dan nodig is.

De toestemming die iemand geeft om gegevens bij andere organisaties op te vragen of met hen te delen, kan hij of zij ook op ieder moment weer intrekken.

Privacybescherming

Om de privacy zo goed mogelijk te beschermen, gelden er regels bij het CJG:

  • Persoonsgegevens slaan we op in een beveiligd computersysteem
  • Medewerkers van het CJG hebben alleen toegang tot de gegevens die ze nodig hebben om met de vraag aan de slag te kunnen gaan
  • Medewerkers van het CJG hebben een geheimhoudingsplicht
  • De gemeente heeft een privacyprotocol opgesteld dat geldt voor het CJG en de andere zorg- en hulpverleningsinstanties waar de gemeente een contract mee heeft. Dit privacyprotocol kun je opvragen bij de gemeente of bij het CJG.

Inzage in gegevens

Als cliënten dat willen, mogen ze de gegevens in hun dossier inzien. Ze kunnen ook kopieën van hun dossier ontvangen. Daarvoor brengen we mogelijk wel kosten in rekening.

Wanneer een cliënt het niet eens is met wat er in het dossier staat, mag hij of zij vragen of we deze gegevens willen aanvullen, corrigeren of verwijderen. Wij nemen een verzoek daartoe in behandeling en zullen hier zo veel mogelijk aan proberen te voldoen. Dat neemt niet weg dat we in sommige gevallen kunnen weigeren. We zullen dan duidelijk aangeven wat daar de redenen voor zijn.

Cliëntervaringsonderzoek

De gemeente organiseert elk jaar een cliëntervaringsonderzoek. Hiervoor halen we adresgegevens uit onze systemen.

 

Vergelijk hulpaanbod