Menu

Nieuws

Zoek in resultaten
Filter resultaten
Meisje is aan het bellen

Extra aandacht voor jonge mantelzorgers

Het coronavirus kan bij jonge mantelzorgers tot extra zorgen leiden. Hoe ondersteun je deze jongeren? Het Steunpunt Mantelzorg Zeist geeft aanbevelingen.

Jongeren op de fiets

Model op wijkniveau biedt inzicht gebruik jeugdhulp zonder verblijf

De regionale verschillen in de mate van het gebruik van jeugdhulp zonder verblijf zijn groot, ook tussen wijken. Een door het Sociaal en Cultureel Planbureau ontwikkeld model laat zien dat die verschillen meestal samenhangen met kenmerken van inwoners van de wijken.

Jongetje loopt over het strand

CBS meet effect aanpak kindermishandeling

Het CBS is gestart met de impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling. De Rijksoverheid gaat hiermee het effect van beleidsmaatregelen monitoren voor betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Jongetje staat met beer naast een man

Onwenselijk gebruik van ‘drang’ in jeugdzorg

In de praktijk van de vrijwillige jeugdzorg is door onheldere beleidskaders niet meer duidelijk of er sprake is van vrijwillige hulp of gedwongen hulp (jeugdbescherming). Het is noodzakelijk dat dit onderscheid weer duidelijk wordt.

drie stelletjes

Landelijke campagne ‘Iedereen is anders’

De landelijke campagne ‘Iedereen is anders’ wil jonge LHBTI’s een steun in de rug geven.

Illustratie met vogels en tekst: Iedereen taalvaardig!

Gratis programma bij taalachterstand jonge kinderen

Het programma WoordExtra wil iets doen aan de taalachterstand bij 3 tot 5-jarigen. Kinderen kunnen met dit programma hun woordenschat vergroten.

Een jongeman in handboeien

Patform JEP

JEP wil een centrale plek bieden aan professionals en vrijwilligers die werken met kinderen en jeugd.

Plaatje van de Vraag Maar app

Vraag Maar app helpt praten over zelfmoord

Veel mensen vinden het moeilijk om over zelfmoord te praten, daarom is er nu de Vraag Maar app.

Meisje op school

Geld voor leermiddelen

Ouders met een minimuminkomen en een kind dat niet ouder is dan 18 kunnen geld krijgen voor leermiddelen of schoolkosten.

Vergelijk hulpaanbod