Menu

Nieuws

groep in trainingslokaal

Training verwijsindex in Zeist

Op dinsdag 11 juni is er een training voor de verwijsindex in Zeist.

meisje op schommel

Kinderombudsman wil overkoepelende visie jeugdhulp

Kinderombudsman Margrite Kalverboer zegt dat de jeugdhulp sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet niet is verbeterd.

Plaatje van de Vraag Maar app

Vraag Maar app helpt praten over zelfmoord

Veel mensen vinden het moeilijk om over zelfmoord te praten, daarom is er nu de Vraag Maar app.

Jongere is bezig op de mobiele telefoon

Mediagebruik lvb-jongeren verdient meer aandacht van zorgprofessionals

Zorgprofessionals die jongeren met een lichte verstandelijke beperking begeleiden, ervaren dagelijks de problemen die voortkomen uit het mediagebruik.

kind steeks duim op

Geld voor plannen vernieuwing jeugdhulp

Voor een bijdrage uit het transformatiebudget jeugd hebben 42 regio's een aanvraag ingediend. Een van hen is de regio Zuidoost Utrecht, waar Zeist toe behoort.

jongeren gebruiken lachgas

Hoe spreek je jongeren aan over lachgas?

Bij het Trimbosinstituut is een brochure over lachgas verschenen voor gemeenten, handhavers, scholen en preventieprofessionals.

Lachende jongen en meisje

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Pleegkinderen en pleeggezinnen kunnen voortaan standaard rekenen op een pleegzorgvergoeding totdat het pleegkind 21 jaar wordt.

kind met volwassen op speeltoestel

Meer ondersteuning voor kwetsbare jongeren

De overheid wil dat het belang van het kind meer centraal komt te staan in de jeugdhulpl.

Een groepje volgt een training

Trainingen verwijsindex

Op 18 juni kun je Zeist de training voor de verwijsindex volgen. Dat lijkt nog ver weg, maar de trainingen voor de verwijsindex zijn altijd vrij snel volgeboekt.

Kind met telraam

Meer specialistische ggz voor kind uit gezin met laag inkomen

Kinderen onder de 18 jaar die in 2014 werden behandeld in de specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) kwamen relatief vaak uit gezinnen met lagere inkomens.