Menu

Steeds meer jongeren digitaal vaardig

Geplaatst: 24 maart 2020

Een jongere zit op de grond met een smartphone in beide handen

Nederlandse jongeren zijn de afgelopen jaren beter geworden in het gebruik van internet, computers en software

In 2019 had 72% van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar meer dan basisvaardigheden op digitaal gebied. In 2015 was dit nog 63%. Jongeren scoren hiermee beter dan mensen van 25 jaar of ouder. Bij die groep was in 2019 41% digivaardig op meer dan een basisniveau, tegenover 34% in 2015. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS heeft de digitale vaardigheid van mensen in beeld gebracht op een aantal deelgebieden: communicatie, informatie, computers/online diensten en software. Kan iemand binnen zo’n deelgebied meerdere taken zonder problemen uitvoeren, dan heeft diegene volgens het CBS meer dan basisvaardigheden.

Digitale communicatie gaat jongeren goed af

Vooral op het gebied van digitale communicatie scoren jongeren goed. In 2019 had 94 procent van de Nederlandse jongeren meer dan basisvaardigheden op dit gebied. Het gaat hierbij om e-mailen, bellen via internet, sociale netwerken gebruiken en het uploaden van zelfgemaakte foto’s, muziek, video’s, tekst of software. In 2015 had 89% van de jongeren meer dan basisvaardigheden in de digitale communicatie.

Geen verschil tussen jongens en meisjes

Jongens en meisjes scoren allebei even goed wat betreft de digitale vaardigheden. Wel is er een verschil tussen 12- tot 18-jarigen en 18- tot 25-jarigen: van de eerste groep heeft 62% meer dan digitale basisvaardigheden. Van de tweede groep 79%.

In Europese kopgroep

Nederlandse jongeren zitten met hun digivaardigheid in de Europese top. Alleen de Kroatische jongeren scoren hoger.

Bron: CBS

Vergelijk hulpaanbod