Jeugdhulp

Geplaatst: 13 januari 2019

Gezin loopt hand in hand op een grasveld

Bij wie kan ik terecht als ik voor mijn kind hulp nodig heb? Wat gebeurt er met de vraag over mijn kind? Lees hier de veelgestelde vragen en antwoorden over de jeugdhulp in Zeist.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in Zeist.

Voor welke soorten jeugdhulp is de gemeente verantwoordelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De uitvoering van de jeugdreclassering;
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit loopt via de organisatie Veilig Thuis. In de organisatie Veilig Thuis zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samen gegaan.

Lees verder op de Jeugdhulp pagina's.