Grote en kleine vragen

Geplaatst: 23 januari 2019

Afbeelding van drie kinderen

Ouders, opvoeders, jongeren en professionals kunnen bij ons terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Ook zijn wij aanspreekpunt voor de jeugdhulp. De aangeboden hulp is gratis. Het is mogelijk om je vragen anoniem te stellen.

Ouders, opvoeders, jongeren en professionals kunnen bij ons terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Ook zijn wij aanspreekpunt voor de jeugdhulp. De aangeboden hulp is gratis. Het is mogelijk om je vragen anoniem te stellen.

Jeugdigen en gezinnen willen we op tijd helpen. Met opvoedvragen, vragen over het gedrag of de ontwikkeling van je kind, maar ook als je geldzorgen hebt, er familiebeslommeringen zijn of je voor je gezin woonruimte zoekt.

Door ons tijdig in te schakelen kunnen problemen worden voorkomen of lopen ze niet uit de hand.

Wij kijken altijd naar de gezinssituatie. Dat wil zeggen: als meer leden van een gezin hulp (nodig) hebben, wordt de zorg op elkaar afgestemd. Dat is wel zo prettig.

Lees verder op Het CJG is er voor jou!