Jeugdhulp

Geplaatst: 8 januari 2020

Gezin loopt hand in hand op een grasveld

Bij wie kan ik terecht als ik voor mijn kind hulp nodig heb? In Zeist is het Centrum voor Jeugd en Gezin door de gemeente aangewezen als het eerste aanspreekpunt voor de jeugdhulp.

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp in Zeist. De gemeente is verantwoordelijk voor:

  • Alle vormen van jeugdhulp, inclusief specialistische hulp, zoals jeugd-vb (jongeren met een verstandelijke beperking), jeugd-geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorgPlus (gesloten jeugdzorg);
  • De uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen;
  • De uitvoering van de jeugdreclassering;
  • Advies en verwerking van meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit loopt via de organisatie Veilig Thuis. In de organisatie Veilig Thuis zijn het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samen gegaan.

Heb je hulp voor je kind nodig? Kom dan bij ons langs, mail of bel.

Lees hier meer over de jeugdhulp.

Vergelijk hulpaanbod